آزمون: آیا شما به CRM نیاز دارید؟

دیدار چند درصد نیازمندی شما را مرتفع می کند

به چه میزان فروش شما را افزایش و هزینه ها را کاهش می دهد

در نهایت دقیقا دیدار در کدام بخش ها به شما کمک خواهد کرد

سی آر ام دیدار

1. مجموعه شما در بخش فروش، پشتیبانی و مالی چند کارمند دارد؟

2. از لحظه ارتباط با مشتری تا مرحله خرید حدود چند روز طول می کشد

3. آیا تمام کسانی که با شما ارتباط اولیه می گیرند یا شما با آنها ارتباط می گیرید به صورت دقیق و منظم کارهایشان پیگیری می شود؟

4. آیا به ابزاری نیاز دارید که بتوانید از طریق آن مشتریان خود را از اتفاقاتی نظیره تخفیف، محصول جدید و ... مطلع کنید؟

5. آیا حفظ ارتباط با کسانی که یک بار از شما خرید کرده اند برایتان مهم است و باعث خرید بیشتر آنها می شود

6. در سال چند کارمند فروش شرکت شما را ترک می کنند ( از شرکت رفته و کس دیگر به جای ایشان می آید) آیا با رفتن کارمند فروش شما فروش شما آسیب می بیند

7. آیا برای تبلیغ محصولات و خدمات خود در نمایشگاه شرکت می کنید؟

8. آیا به صورت دقیق می دانید کدام یک از هزینه های تبلیغاتی شما بیشتر موثر بوده است؟

9. آیا نیاز به ارزیابی عملکرد کارکنان خود دارید ( چه شیوه برخورد آنها با مشتریان و چه عملکرد روزانه آنها)

10. اگر مدیر شرکت چند روز به مسافرت برود عملکرد کارکنان شرکت ضعیف تر می شود؟

11. آیا وقتی شخصی به شما زنگ می زند قبل از پاسخ به تماس می دانید چه کسی پشت خط است، چقدر قبلا از شما خرید کرده است و چه چیزی از شما خرید کرده است ؟

12. آیا به گزارشاتی از قبیل تعداد تماس های ورودی، میزان درصد تبدیل این تماس ها به مشتری، میزان فروش محصولات، میزان تماس خروجی هر کارمند و ..نیاز دارید؟

13 . سِمت شما چیست؟

14. لطفا به صورت حدودی اطلاعات زیر را وارد کنید

حدود فروش ماهیانه

تومان

حدود هزینه ماهیانه برای تبلیغات

تومان

مشاهده نتیجه آزمون