کتاب رایگان کاریز crm

قالب Excel آماده

آنچه فروشندگان حرفه ای به شما نمی گویند

یازده فصل در 98 صفحه

کتاب قالب Excel آماده برای CRM

اگر کسب کارتان را تازه شروع کرده اید و یا تعداد مشتریان شما کم است می توانید از این قالب اکسل به عنوان crm استفاده کنید