وقتی CRM ندارید چه چیز را از دست می دهید؟

اطلاعات مشتریان و سابقه ارتباط با آنها

بدون CRM شما حداکثر میتوانید در یک فایل اکسل اطلاعات مشتریان را داشته باشید و نگهداری سابقه ارتباط با آنها تقریبا غیر ممکن است.

نرم افزار دیدار سی آر ام

اطلاعات فرصت های تجاری

بدون CRM اطلاعات بازدیدکنندگان از غرفه شما،فرصت هایی که به گونه ای با شما تماس گرفته اند ،اطلاعاتی که بابت جمع کردن شان کلی کلی هزینه کرده اید،در زوم کن ها مختلف آرشیو و بعد از مدتی در شرکت تکانی ها دور ریخته خواهد شد.

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام

ابزار مناسب برای سنجش اثر تبلیغات

بدون CRM محاسبه ROI (برگشت سرمایه) تقریبا غیر ممکن است،بدون دانستن ROI هزینه کردن در زمینه های تبلیغاتی تیری در تاریکی است.

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام

ابزاری مناسب برای سنجش رضایت مشتریان

چقدر مشتریان از پرسنل و محصولات شما رضایت دارند،میدانید که تبلیغات دهان به دهان بی نظیر ترین ابزار تبلیغاتی جهان است،این تبلیغات زمانی اتفاق می افتد که مشتریان از خدمت شما راضی باشند،بدون CRM سخت خواهد بود که شما میزان رضایت مشتریان خود را بسنجید

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام

ابزاری مناسب برای بهبود کیفیت فرایند های پیگیری

یکی از مهمترین کار هایی که CRM انجام می دهد نظم بخشیدن به فرایند های تبدیل سر نخ به مشتری است وقتی شما از CRM استفاده نمی کنید میزان تبدیل سرنخ به مشتری کاهش پیدا می کند.

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام

ابزاری مناسب برای یافتن مشتریان خوب و بد

CRM فقط برای شما مشتریان خوب پیدا نمیکند، بلکه علاوه بر آن مشتریان بد شما را هم شناسایی کرده و به شما نشان ممیدهد ، مهم است سازمان مشتریان بد خود را شناسایی کرئه،آنها را طرد کند یا به مشتریان خوب تبدیل کند.

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام

ابزاری مناسب برای توسعه مهارت های کارمندان فروش

بدون نرم افزار CRM شما نمی توانید از نقاط ضعف کارمندان فروش خود آگاه شده و نسبت به توسعه مهارت های آنها اقدام کنید.

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام

استقلال از کارمندان

وقتی نرم افزار CRM ندارید اطلاعات مشتریان و سابقه ارتباطی آنها در سر رسید و فایل های اکسل و حافظه کارمندان شماست،وقتی کارمندی با دلخوری مجموعه شما را ترک میکند تکه ای از کسب کار شما را کنده و با خودش بیرون می برد!

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام

تصاویر معنادار از عملکرد بخش های مختلف کسب و کارتان

بدون CRM شما به گزارشاتی از قبیل درصد تبدیل هر کارمند فروش ,نمودار میزان درخواست و میزان فروش یک محصول،نمودار فروش از یک منبع تبلیغاتی ،نمودار رضایت مشتریان از یک کارمند فروش و... دسترسی نخواهید داشت، این تصاویر معنی دار می تواند به تصمیم سازی های شما در توسعه کسب کارتان کمک می کند.

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام

مراقبت از مشتری

بدون CRM مراقبت دوره ای از مشتریان امکان پذیر نیست ، شما چگونه میخواهید هماهنگ های لازم را برای یک تماس در ماه با 1000 مشتری،توسط 5 کارمند فروش خود انجام دهید؟

نرم افزار دیدار دیدار سی آر ام