news subscribe

سه شنبه ها ساعت 9 صبح برای شما هم مقالات آموزشی رایگان ارسال کنم؟

شما با موفقیت در خبرنامه دیدار عضو شدید

میخواهید از ما مقالات رایگان دریافت کنید؟

داستان های حسن ( قسمت اول ) : ارزش هر نه

شما در هنگام فروش در طول روز با افراد مختلفی صحبت می کنید. خیلی ها جواب منفی میدهند و عده ای کمی هم برخوردی مثبت دارند. خیلی از فروشنده ها از شنیدن " نه " دچار ناراحتی و افسردگی می شوند.

حتی اگر دقت کنید در فرایند استخدام خیلی از فروشنده ها در جلسه اول این سوال را می کنند که: آیا ما باید به مشتریان جهت بازاریابی زنگ بزنیم؟ و اگر کارفرما بگوید بلی، احتمال دارد که آن فروشنده از استخدام در آن فرصت شغلی منصرف شود.

اما چرا؟

دلیل خیلی ساده است: همه ما از شنیدن پاسخ نه هراسان می شویم!

خوب چه باید کرد؟ راهکار چیست؟ آیا می شود نگاه مان را جوری تغییر دهیم که شنیدن پاسخ نه ما را آزار ندهد؟

خوشحال باشید، پاسخ پرسش شما آری است! فقط کافی است که نیمه پر لیوان را ببیند.

در ادامه خواهید دید که چگونه یک فروشنده با تجربه پاسخ این سوال را به حسن می دهد؟خوب حالا نوبت شماست. آیا می دانید ارزش هر نه شنیدن شما چقدر است؟

در ماشین حساب فروش می توانید آن را محاسبه کنید

در کامنت ها به ما بگویید که در ماه چقدر نه می شنوید و ارزش هر نه شما چقدر است؟

آیا از این لحظه به بعد باز از شنیدن نه دچار ناراحتی می شوید؟

kariz crm book

در کتاب کاریز فروش آنچه را که فروشندگان حرفه ای به شما نمی گویند را خواهید خواند!

دانلود رایگان این کتاب

(1398/09/19)

ایده پرداز نرم افزار دیدار

حمید محمودزاده

لیست نـظرات