خیر. CRM یعنی مدیریت ارتباط با مشتری. در این نرم افزار هیچ نوع محاسبات تخصصی صورت نمی گیرد. سی آر ام بیشتر با ثبت وقایع و روند فعالیت ها سرو کار دارد. در مجموع نرم افزار CRM به شما این امکان را می دهد که در هر نقطه جغرافیایی که باشید بتوانید عملکرد کسب و کار خود و فعالیت های کارمندان و مشتریان خود را تحت کنترل و نظارت داشته باشید.

در حقیقت نرم افزارهای CRM در فرایند تبدیل سرنخ به مشتری عملیات خود را انجام می دهند و حسابداری پس از تبدیل شدن به مشتری قرار می گیرد.

این مطلب رو دوست داشتید؟

.