نفرین دانایی- سوگیری شناختی

نفرین دانایی چیست؟ خطای شناختی (۲۲) از لیست سوگیری‌های شناختی

قسمت (۲۲) از لیست سوگیری‌های شناختی (ویدیو)؛ سوگیری نفرین دانایی (Curse of knowledge bias) یکی از خطاهای‌ ذهنی است که منجر می‌شود سطح دانش مخاطبان خودتان را چیزی در حد دانش خودتان بدانید، در صورتی که آنها از نظر علمی هیچ زمینه مشترکی با شما ندارند.ارزش طول عمر مشتری

ارزش طول عمر مشتری (Customer Lifetime Value) چیست و چگونه ارزیابی می شود؟ (درس ۹ از KPI های بازاریابی و فروش)

در این مقاله قصد داریم درس ۹ از شاخص های کلیدی بازاریابی، ارزش طول عمر مشتری Customer Lifetime Value را به شما آموزش دهیم.سوگیری خطای برنامه ریزی

خطای برنامه‌ریزی چیست؟ خطای شناختی (۲۱) از لیست سوگیری‌های شناختی

قسمت (۲۱)  از لیست سوگیری‌های شناختی (ویدیو)؛ سوگیری خطای برنامه ریزی (Planning fallacy bias) یکی از خطاهای‌ ادراکی است که منجر به دست کم گرفتن زمان مورد نیاز برای انجام کاری و رسیدن به یک هدف می‌شود.نرخ قرارداد بستن

نرخ قرارداد بستن (Sales Closing Ratio) چیست و چگونه محاسبه می شود؟ (درس ۷ از KPI های بازاریابی و فروش)

در این مقاله به معرفی درس ۷ از شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI، نرخ قرارداد بستن Sales Closing Ratio می‌پردازیم.سرعت فروش

سرعت فروش Pipeline Velocity چیست و چگونه می توانیم آن را بهینه سازی کنیم؟ (درس ۶ از KPI های بازاریابی و فروش)

در این مقاله قصد داریم به معرفی درس ۶ از شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI، سرعت فروش Pipeline Velocity بپردازیم.میانگین معامله

میانگین معامله Average deal-lead size چیست؟ + روش های بهینه سازی (درس ۵ از KPI های بازاریابی و فروش)

در این مقاله قصد داریم به بررسی درس ۵ از شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI، میانگین معامله Average deal-lead size بپردازیم.زمان پاسخ دهی به سرنخ

زمان پاسخ دهی سرنخ Lead Response Time چیست؟ (درس ۴ از KPI های بازاریابی و فروش)

در این مقاله قصد داریم درس ۴ از شاخص های کلیدی بازاریابی، زمان پاسخ دهی سرنخ Lead Response Time را به شما آموزش دهیم.منابع و روش های بازاریابی

منابع و روش های بازاریابی چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ (درس ۳ از KPI های بازاریابی و فروش)

آگاهی از تفاوت منابع بازاریابی Lead Sources و روش های بازاریابی Lead Methods به عنوان یکی از شاخص های کلیدی فروش اهمیت زیادی دارد که در درس ۳ از KPI های بازاریابی و فروش به آن می‌پردازیم.هزینه جذب سرنخ

هزینه جذب سرنخ Cost per Lead چیست و چگونه محاسبه می شود؟ (درس ۲ از KPI های بازاریابی و فروش)

در این مقاله قصد داریم درس ۲ از شاخص های کلیدی بازاریابی، هزینه جذب سرنخ Cost per lead را به شما آموزش دهیم.نرخ تبدیل چیست

نرخ تبدیل یا Conversion Rate چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟ (درس ۱ از KPI های بازاریابی و فروش)

در این مقاله قصد داریم درس ۱ از شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI، نرخ تبدیل Conversion Rate را به شما آموزش دهیم.