ضمانت بازگشت پول در رایگان،نرم افزار دیدار سی ار ام

ضمانت بازگشت پول

استفاده رایگان،نرم افزار دیدار سی ار ام

استفاده و آموزش رایگان

سالیانهماهیانه
تعرفه نرم افزار crm

ساده

59
هزار تومن

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

برای استفاده 1 ماه به ازای هر کاربر
قمیت سی آر ام

پیشرفته

55
هزار تومن

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

برای استفاده 1 ماه به ازای هر کاربر
قمیت crm دیدار

حرفه ای

79
هزار تومن

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

برای استفاده 1 ماه به ازای هر کاربر
لیست قیمت نرم افزار crm

ویژه

89
هزار تومن

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

برای استفاده 1 ماه به ازای هر کاربر

5% تخفیف برای خرید 3 ماهه

10% تخفیف برای خرید 6 ماهه

20% تخفیف برای خرید 1 ساله

11% تخفیف برای تعداد کاربران بالای 10

22% تخفیف برای تعداد کاربران بالای 20

33% تخفیف برای تعداد کاربران بالای 30

تعرفه نرم افزار crm

ساده

59
هزار تومن

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

برای استفاده 1 ماه به ازای هر کاربر
قمیت crm دیدار

پیشرفته

69
هزار تومن

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

برای استفاده 1 ماه به ازای هر کاربر
قمیت crm دیدار

حرفه ای

79
هزار تومن

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

برای استفاده 1 ماه به ازای هر کاربر
لیست قیمت نرم افزار crm

ویژه

89
هزار تومن

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

برای استفاده 1 ماه به ازای هر کاربر

5% تخفیف برای خرید 3 ماهه

10% تخفیف برای خرید 6 ماهه

20% تخفیف برای خرید 1 ساله

11% تخفیف برای تعداد کاربران بالای 10

22% تخفیف برای تعداد کاربران بالای 20

33% تخفیف برای تعداد کاربران بالای 30