ابزارهای تولید فرصت / سرنخ

در دیدار ابزارهایی وجود دارند که به شما کمک میکنند فرصت ها و سرنخ های بیشتری را برای فروش خدمات و محصولاتتان جذب کنید و با افزایش فرصت ها و مدیریت آن ها فروش خود را نیز بیشتر کنید.
فرم ساز
فرم ساز
اتصال به وبسایت وردپرسی(گرویتی فرم)
اتصال به وبسایت وردپرسی(گرویتی فرم)
اتصال از طریق API
اتصال از طریق API
ایمپورت بانک اطلاعات مشتریان
ایمپورت بانک اطلاعات مشتریان

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128