مدیریت فعالیت ها

زمان رسیدگی به مشتریان و هر فرصتی که در دیدار ثبت میکنید اهمیت بسیاری دارد با سی ار ام دیدار میتوانید انواع فعالیت ها مانند تماس با مشتری، جلسه، چت و هر نوع فعالیت دیگری که جهت پیگیری مشتریان انجام میدهید را تعریف کرده و با انتخاب تاریخ و ساعت و تنظیم کردن یادآوری برای ارتباط با مشتری، پیگیری هیچ فرصتی را از دست ندهید.
لیست فعالیت‌‌ها و زمان انجام کارها
لیست فعالیت‌‌ها و زمان انجام کارها
صفحه تقویم فعالیت‌ها
صفحه تقویم فعالیت‌ها
شخصی سازی نوع فعالیت‌ها
شخصی سازی نوع فعالیت‌ها
 زمان‌بندی و اولویت‌بندی کارها
زمان‌بندی و اولویت‌بندی کارها
یادآوری برای انجام فعالیت‌ها
یادآوری برای انجام فعالیت‌ها
پین کردن یادداشت‌ها و فعالیت‌های مهم در پرونده‌ها
پین کردن یادداشت‌ها و فعالیت‌های مهم در پرونده‌ها
پیگیری دوره‌ای مشتریان فعالیت تکرار‌پذیر
پیگیری دوره‌ای مشتریان فعالیت تکرار‌پذیر
محول کردن فعالیت به سایر‌ همکاران
محول کردن فعالیت به سایر‌ همکاران
پیوست فایل و مدارک در فعالیت‌ها و یادداشت‌ها
پیوست فایل و مدارک در فعالیت‌ها و یادداشت‌ها
 منشن کردن سایر همکاران در فعالیت‌ها و یادداشت‌ها
منشن کردن سایر همکاران در فعالیت‌ها و یادداشت‌ها
هشتگ گذاری
هشتگ گذاری
امکان جستجو و فیلتر کردن فعالیت‌ها
امکان جستجو و فیلتر کردن فعالیت‌ها
تعریف هدف‌گذاری روی فعالیت‌ها
تعریف هدف‌گذاری روی فعالیت‌ها

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128