همکاری افراد و تیم ها

تعامل و ارتباط با سایر همکاران و تیم ها می تواند به نظم بیشتر و پیگیری سریع مشتریان کمک کند، با سی ار ام دیدار میتوانید در یادداشت ها و فعالیت های خود با منشن کردن سایر همکاران آن ها را از وضعیت امور باخبر کنید و در صورت نیاز فعالیتی را به همکار خود محول کنید.
منشن کردن سایر همکاران در فعالیت‌ها و یادداشت‌ها
منشن کردن سایر همکاران در فعالیت‌ها و یادداشت‌ها
محول کردن فعالیت به سایرهمکاران
محول کردن فعالیت به سایرهمکاران
اطلاع‌رسانی از طریق اعلان یا نوتیفیکیشن
اطلاع‌رسانی از طریق اعلان یا نوتیفیکیشن
تعریف تیم‌ها و همکاری اعضای تیم
تعریف تیم‌ها و همکاری اعضای تیم

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128