کتاب سوگیری‌های شناختی

سوگیری شناختی (PDF)

با شناخت خطاهای ذهنی، بر مشتریان خود اثر بگذارید

26 سوگیری شناختی در 124 صفحه

  • news subscribe aside

    سه شنبه ها ساعت 9 صبح برای شما هم مقالات آموزشی رایگان ارسال کنم؟