گزارشات و داشبوردها

با کمک گزارشات دیدار دید جامع و کاملی از وضعیت فروش و خدمات پس از فروش خود داشته باشید و با بررسی نمودارهای هر قسمت چالش ها و مشکلات پیش آمده در فرایند فروش خود را بررسی و تحلیل کنید.
با فیلتر گزارشات بر اساس بازه زمانی،کاربران،تیم ها،محصولات،شیوه آشنایی و… میتوانید تحلیل دقیق تری روی گزارشات دریافتی خود داشته باشید.
گزارش براساس کاریزها
گزارش براساس کاریزها
گزارش براساس تیم‌ها
گزارش براساس تیم‌ها
نشانگر، گزارش تک صفحه از کل شرکت
نشانگر، گزارش تک صفحه از کل شرکت
 گزارش فرصت‌ها و سرنخ‌های ثبت شده
گزارش فرصت‌ها و سرنخ‌های ثبت شده
گزارش وضعیت فروش
گزارش وضعیت فروش
 گزارش فعالیت‌ها
گزارش فعالیت‌ها
گزارش کارت‌ها
گزارش کارت‌ها

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128