امنیت،کنترل و سطوح دسترسی

امنیت اطلاعات همواره یکی از دغدغه ها و شرایط مهم در هر سازمانی می باشد.
با کمک ویژگی های مجوز مشاهده پرونده ها و سطح دسترسی هر کاربر به دیدار می توانید امنیت اطلاعات خود را تضمین کرده و دسترسی هر کاربر به حساب کاربری خود را شخصی سازی کنید.
تعریف نقش و سطح دسترسی هر کاربر
تعریف نقش و سطح دسترسی هر کاربر
 مجوز مشاهده
مجوز مشاهده
محدود کردن دسترسی کاربران
محدود کردن دسترسی کاربران
سوابق و لاگ‌ها
سوابق و لاگ‌ها
اعلان امنیتی
اعلان امنیتی

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128