اتصال و یکپارچگی با سایر سرویس ها

وبسایت، تلفن شرکت، درگاه پرداخت، پنل پیامک و سایر سرویس های خود را به دیدار متصل کنید و راه های تعامل و ارتباط با مشتریان خود را بیشتر کنید.
اتصال از طریق API
اتصال از طریق API
اتصال به وردپرس(گرویتی‌فرم)
اتصال به وردپرس(گرویتی‌فرم)
اتصال به انواع درگاه پرداخت
اتصال به انواع درگاه پرداخت
اتصال دیدار به کالرآیدی
اتصال دیدار به کالرآیدی
اتصال به انواع پنل پیامکی
اتصال به انواع پنل پیامکی

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128