شخصی سازی و سفارشی سازی

حساب کاربری دیدار خود را میتوانید در قسمت های مختلف زیر متناسب با کسب و کارتان شخصی سازی کنید:
ایجاد کاریز و مراحل کاریز
تعریف فیلدهای اضافه
شخصی سازی فاکتورها
انتخاب فیلدها و طرح ظاهری وب فرم ها
امکان گروه بندی مشتریان
تعریف کانال های تبلیغاتی
تعریف دلایل شست معامله
و…
فرم ساز
فرم ساز
شخصی سازی مسیر فروش(ساخت کارخانه فروش)
شخصی سازی مسیر فروش(ساخت کارخانه فروش)
تعریف شیوه های آشنایی فرصت ها
تعریف شیوه های آشنایی فرصت ها
تعریف دلایل شکست معاملات
تعریف دلایل شکست معاملات
اضافه کردن محصولات / خدمات
اضافه کردن محصولات / خدمات
قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور
قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور
مدیریت پرداخت مشتریان روی معاملات
مدیریت پرداخت مشتریان روی معاملات
شخصی سازی  فیلدهای اضافه
شخصی سازی فیلدهای اضافه
شخصی سازی کاریز کارت ها
شخصی سازی کاریز کارت ها
دسته‌بندی و گروه‌بندی مشتریان
دسته‌بندی و گروه‌بندی مشتریان
شخصی سازی نوع فعالیت ها
شخصی سازی نوع فعالیت ها
هشتگ گذاری
هشتگ گذاری
تعریف نقش و سطح دسترسی هر کاربر
تعریف نقش و سطح دسترسی هر کاربر
مجوز مشاهده
مجوز مشاهده

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128