crm reporting 2

  • بر محور زمان
  • بر محور کاربران

crm conversation rateبه زبان ساده نرخ تبدیل یعنی درصد معاملات موفق به کل معاملات. مثلا اگر شما در یک ماه ۱۰۰ معامله ورودی داشته اید و ۲۵ عدد از آنها به فروش موفق تبدیل شده است. یعنی نرخ تبدیل شما ۲۵درصد است.

این گزارش نرخ تبدیل در شرکت شما را در بازه زمانی دلخواه نمایش می دهد.

شما می توانید این گزارش را براساس مسئول معامله، شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.
هدف اصلی این گزارش نمایش نرخ تبدیل مجموعه شما و روند رشد یا کاهش آن است.
شما با این گزارش می توانید عدد نرخ تبدیل در شرکت خود را دانسته و آن را بهبود دهید.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه میشوید که نرخ تبدیل شما رو به کاهش است و می توانید با استفاده از فیلترهای مختلف متوجه شوید که دلیل این کاهش چه چیزی بوده است!

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
این گزارش به شدت به بهبود نرخ تبدیل در مجموعه شما کمک می کند. مرحله اول بهبود این عدد؛ دانستن آن است. خیلی از شرکت ها نمی دانند که نرخ تبدیل چیست و میزان آن برای شرکت آنها چقدر است!

مثلا شما می توانید با تغییر فیلتر شیوه آشنایی متوجه شوید که کدام شیوه های تبلیغات نرخ تبدیل بالاتری دارند و آنها را تقویت کنید و یا بودجه آن تبلیغاتی که نرخ تبدیل کمتری دارند را کمتر کنید.

 

نکته: تاریخ موثر در این گزارش زمان ثبت معامله است یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن موفق شود؛ در گزارش ماه آذر نمایش داده خواهد شد.

crm conversation rates 2

نرخ تبدیل – بر محور کاربران

به زبان ساده نرخ تبدیل یعنی درصد معاملات موفق به کل معاملات. مثلا اگر شما در یک ماه ۱۰۰ معامله ورودی داشته اید و ۲۵ عدد آن به معامله موفق تبدیل شده است؛ یعنی اینکه نرخ تبدیل شما ۲۵درصد است.

 

این گزارش نرخ تبدیل کارمند (فروشندگان شما) را در بازه زمانی دلخواه نمایش می دهد.

شما می توانید این گزارش را براساس شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

هدف اصلی این گزارش نمایش نرخ تبدیل هر کدام از کارمندان شما است.

شما با این گزارش می توانید کارمندانی که نرخ تبدیل پایین تری دارند را شناسایی کرده و نرخ تبدیل آنها را با آموزش افزایش دهید.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه میشوید که نرخ تبدیل امیرحسین و شهره تقریبا ۳۰ درصد بالا از سایر کارمندان می باشد. پس از آنها برای بهبود کارمندان دیگر هم می توانید استفاده کنید.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
نرخ تبدیل مهمترین پارامتر در بخش فروش شرکت هاست. فرض کنید دو شرکت A و B که یک زمینه کاری دارند؛ هر کدام در ماه مبلغ X تومان بابت تبلیغات خود هزینه می کنند و ۱۰۰ معامله برای مجموعه خود ایجاد می کنند. نرخ تبدیل شرکت A برابر ۱۵ درصد و نرخ تبدیل شرکت B برابر ۴۵ درصد است؛ این یعنی شرکت B با یک هزینه مساوی با شرکت A می تواند ۳ برابر بیشتر بفروشد.

این گزارش به شما کمک می کند که در هر زمان نرخ تبدیل هر یک از کارمندان خود را دانسته و نسبت به بهبود آنها اقدام کنید. مثلا می دانید که متوسط نرخ تبدیل شرکت شما ۵۰ درصد می باشد ولی علی ۱۰ درصد تبدیل می کند؛ بهترین کار این است که دادن فرصت های جدید به علی را قطع کرده و او را به یک دوره آموزشی برای یادگیری تکنیک های افزایش نرخ تبدیل بفرستید٬ چرا که دادن فرصت جدید به علی یعنی ۴۰ درصد فرصت سوزی!

نکته: تاریخ موثر در این گزارش زمان ثبت معامله است یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن موفق شود در گزارش ماه آذر نمایش داده خواهد شد.

این مطلب رو دوست داشتید؟

.