crm reporting 2

  • بر محور زمان
  • بر محور کاربران
crm conversion
سرعت تبدیل؛ متوسط زمان لازم (با پارامتر روز) از ثبت معامله تا تبدیل آن به فروش موفق یا ناموفق است؛ هر چقدر سرعت تبدیل بیشتر باشد یعنی اینکه شما محصول خود را روان تر در بازار می فروشید.

می توانید این گزارش را بر اساس مسئول معامله؛ شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

هدف اصلی این گزارش نمایش سرعت تبدیل مجموعه شما و روند رشد یا کاهشی آن می باشد.
شما با این گزارش می توانید میزان سرعت تبدیل شرکت خود را دانسته و آن را بهبود دهید.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه میشوید که تبدیل معاملات شما به موفق در ماه آذر بیشتر از ماه های دیگر طول کشیده است

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟

این گزارش به شدت به بهبود سرعت تبدیل مجموعه شما کمک می کند. مرحله اول بهبود سرعت تبدیل؛ دانستن عدد آن است. خیلی از شرکت ها نمی دانند که سرعت تبدیل چیست و عدد آن برای شرکت آنها چقدر است!

 

مثلا می توانید با تغییر فیلتر شیوه آشنایی متوجه شوید کدام شیوه های تبلیغات برای شما سرعت تبدیل بالاتری دارند و آنها را تقویت کنید. یا بودجه آن تبلیغاتی که سرعت تبدیل کمتری دارند را کمتر کنید.

نکته: تاریخ موثر در این گزارش زمان ثبت معامله است یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن موفق شود؛ در گزارش ماه آذر نمایش داده خواهد شد.

crm conversion speed

سرعت تبدیل – بر محور کاربران

سرعت تبدیل متوسط زمان لازم (با پارامتر روز) از ثبت معامله تا تبدیل آن به فروش موفق یا ناموفق است؛
هر چقدر سرعت تبدیل بیشتر باشد یعنی شما روان تر محصول خود را در بازار می فروشید.

این گزارش، سرعت تبدیل هر کارمند (فروشندگان شما) را در بازه زمانی دلخواه نمایش می دهد.
شما می توانید این گزارش را براساس شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

هدف اصلی این گزارش نمایش نرخ تبدیل هر یک از کارمندان شما می باشد.

شما با این گزارش می توانید کارمندانی که سرعت تبدیل پایین تر دارند شناسایی کرده و سرعت تبدیل آنها را با آموزش افزایش دهید.

شما با این گزارش می توانید کارمندانی که نرخ تبدیل پایین تری دارند را شناسایی کرده و نرخ تبدیل آنها را با آموزش افزایش دهید.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه می‌شوید که مرجان با سرعت خیلی زیادی بخشی از معاملات خود را ناموفق می کند. این عجله یعنی فرصت های ناموفق مرجان باید بررسی مجدد شده و از عملکرد او در اجرای درست پیگیری مشتری مطمئن شوید.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
هر چقدر سرعت تبدیل بالاتر باشد یعنی اینکه کارمندان شما انرژی کمتری برای فروش های موفق نیاز دارند وبا سرعت بیشتری می توانند محصولات را به مشتریان جدید بفروشند.

فرض کنید که سرعت تبدیل متوسط شرکت شما ۶۰ روز است؛ می توانید با دانستن این پارامتر و ارزیابی مجدد کاریز فروش دلیل این کندی را متوجه شده و آن را بهبود دهید.

 

نکته: تاریخ موثر در این گزارش زمان ثبت معامله است یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن موفق شود؛ در گزارش ماه آذر نمایش داده خواهد شد.

این مطلب رو دوست داشتید؟

.