نرم افزار CRM مزایایی دارد که می توان از بین آنها به عدم فراموشی وظایف، عدم فراموشی مشتری، دسترسی سریع به تاریخچه فعالیت های مشتری، لذت و رضایت از کار مدیریت وظایف، عدم نیاز به حضور دانمی مدیر در شرکت، امکان ایجاد رقابت در کارمندان و بهبود کیفیت کار آنها با ویژگی Gaming و بسیاری ویژگی های فردی و تخصصی دیگر اشاره کرد.

.