افزایش فروش بیمه

رازهای فروش بیشتر در صنعت بیمه

تکنیک های فروش بیمه، ۳۰ رازی که فروشندگاه حرفه ای بیمه
هیچ وقت به شما نخواهند گفت

24 صفحه
لطفا ایمیل خود را به دقت وارد نمایید، چون این فایل ارزشمند به ایمیل شما ارسال می‌شود.

 

صنعت بیمه چالشها و سختیهای خاصی دارد. تعداد شرکتهای بیمهای و نمایندگیهای بیمه خیلی زیاد شده است. بهعلاوه کسبوکارهای آنلاین و جدید مثل بیمیتو هم هستند که با شرکتهای بیمهای رقابت میکنند. شاید یک روزی آنها هم بتوانند مثل اسنپ، دیجیکالا و علیبابا، جای شرکتهای کوچک را بگیرند.

بگذریم. قطعاً شما بهتر از هرکسی با این مشکلات دستوپنجه نرم میکنید و نیازی ندارید که کسی آنها را برایتان تکرار کند. ما هم چنین قصدی نداریم. برعکس، هدف ما این است که به شما یاد بدهیم چطور در شرایط اقتصادی ایران و دنیای مدرن امروزی، بیشتر از همه بفروشید!

پس مقدمهچینی نمیکنیم و به سراغ اصل مطلب میرویم.

  • news subscribe aside

    سه شنبه ها ساعت 9 صبح برای شما هم مقالات آموزشی رایگان ارسال کنم؟