من هم میخواهم به جای اینکه به دیوار بچسبانم به دیدار بچسبانم

۵/۵ - (۲ امتیاز)

.