خانم سودابه بیک محمد، در ۲۲۹ ثانیه به شما به ساده ترین شکل ممکن می گوید CRM دقیقا چیست و چه کمکی به شما می کند.

crm چیست

من هم می خواهم فروشم رو ۳۰۰ درصد افزایش دهم

.