crm reporting 2

  • بر محور زمان
  • بر محور منابع تبلیغاتی

crm sourcesیکی از مهمترین بخش های یک کسب و کار صرف هوشمندانه بودجه های تبلیغاتی است .

این گزارش به صورت شفاف به شما می گوید مشتریان در طول زمان از چه طریقی (که شما بابت آنها احتمالا هزینه کرده اید) با شما آشنا شده اند.

شما می توانید این گزارش را براساس مسئول معامله؛ شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات دقیق در مورد هزینه های تبلیغات شما و میزان برگشت سرمایه آنها است.
مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) شما متوجه میشوید که با وجود هزینه کمتری که در ماه آذر نسبت به ماه دی کرده اید تعداد معاملات مساوی دریافت کرده اید؛ اما کیفیت معاملات شما در ماه دی بهتر بوده و بخش بیشتری از آنها به فروش تبدیل شده است.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
شما می توانید با اطلاعات این گزارش روز به روز شیوه های تبلیغات و هزینه کرد خود در این بخش را بهینه کنید. آمارها نشان می دهد این گزارش CRM تا ۲۳ درصد هزینه های تبلیغات شما را کاهش می دهد.

crm software source

تحلیل بر محور شیوه های آشنایی

یکی از مهمترین بخش های یک کسب و کار صرف هوشمندانه بودجه های تبلیغاتی است.

این گزارش به صورت شفاف به شما می گوید هر کدام از هزینه های تبلیغاتی شما چقدر موثر بوده و منجر به چه تعداد یا مبلغی از فروش شده است.

شما می توانید این گزارش را براساس مسئول معامله؛ شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.
هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات دقیق در مورد هزینه های تبلیغات شما و میزان برگشت سرمایه آنها است.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) شما متوجه میشوید تبلیغات اینترنتی نتیجه بهتری برای شرکت شما داشته است.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
شما می توانید با اطلاعات این گزارش روز به روز شیوه های تبلیغات و هزینه کرد خود را در بخش تبلیغات بهینه کنید. آمارها نشان می دهد این گزارش CRM تا ۲۳ درصد هزینه های تبلیغات شما را کاهش می دهد.

مثلا یک شرکت نرم افزاری که در دو نمایشگاه الکامپ و مخابرات شرکت می کند؛ با رجوع به این گزارش بعد از ۶ ماه می تواند به صورت دقیق اثربخشی هر یک از این تبلیغات را مشاهده کرده و براساس نتایج؛ برنامه هزینه کرد سال آینده خود را بهبود ببخشد.

این مطلب رو دوست داشتید؟

.