didar-crm-package-prices
مشاهده جزییات و مقایسه اشتراک ها
استفاده رایگان،نرم افزار دیدار سی ار ام

استفاده و آموزش رایگان

تعرفه نرم افزار crm

پایه

داده هایتان را سازماندهی کنید و یک ابزار پیگیری قوی داشته باشید

مناسب برای کسب و کار های شخصی

150
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

یک کاریز فروش
مدیریت معاملات ، اشخاص و فعالیت ها
ایمپورت و اکسپورت اطلاعات
دسترسی به اپلیکیشن موبایل
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت
قمیت سی آر ام

پیشرفته

تیم فروش خود را سیستم سازی کنید و مسیر رشدتان را آغاز کنید

مناسب برای کسب و کارهای در حال رشد

255
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان کار تیمی با ارجاع فعالیت، منشن کردن و درج کامنت
امکان صدور فاکتور/پیش فاکتور و صورتحساب
پنل پیامکی
ایجاد وب فرم
مدیریت شرکت ها
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت و هر کاربر
محبوب ترین انتخاب
قمیت crm دیدار

حرفه ای هوشمند

تمام چیزی که نیاز دارید تا عملکرد و درآمد شرکت خود را متحول کنید

مناسب برای تیم های فروش حرفه ای

367
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان تعریف 3 تیم مجزا
گزارش های پیشرفته عملکرد کاربران
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت، هر کاربر و تیم‌ها
اتوماسیون مدیریت پرداخت
گزارش دلایل عدم موفقیت در فروش
مدیریت پروژه و فرایند های جاری شرکت با استفاده از کارت ها
آموزش رایگان اختصاصی
تعریف مجوز مشاهده تا 3 سطح
امکان پیش بینی فروش
لیست قیمت نرم افزار crm

حرفه ای قدرتمند

بدون محدودیت همیشه یک پله از رقبای خود جلوتر باشید

مناسب برای شرکت های قدرتمند

636
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان ایجاد تعداد نا محدود قیف فروش
امکان ایجاد نامحدود شخص و شرکت
امکان مدیریت نامحدود معاملات جاری در لحظه
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت، هر کاربر و تیم‌ها
پیاده سازی اختصاصی سی ار ام توسط تیم دیدار
تعداد نامحدود تیم ها
اکانت منیجر اختصاصی
تعرفه نرم افزار crm

پایه

داده هایتان را سازماندهی کنید و یک ابزار پیگیری قوی داشته باشید

مناسب برای کسب و کار های شخصی

143
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

یک کاریز فروش
مدیریت معاملات ، اشخاص و فعالیت ها
ایمپورت و اکسپورت اطلاعات
دسترسی به اپلیکیشن موبایل
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت
قمیت سی آر ام

پیشرفته

تیم فروش خود را سیستم سازی کنید و مسیر رشدتان را آغاز کنید

مناسب برای کسب و کارهای در حال رشد

244
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان کار تیمی با ارجاع فعالیت، منشن کردن و درج کامنت
امکان صدور فاکتور/پیش فاکتور و صورتحساب
پنل پیامکی
ایجاد وب فرم
مدیریت شرکت ها
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت و هر کاربر
محبوب ترین انتخاب
قمیت crm دیدار

حرفه ای هوشمند

تمام چیزی که نیاز دارید تا عملکرد و درآمد شرکت خود را متحول کنید

مناسب برای تیم های فروش حرفه ای

357
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان تعریف 3 تیم مجزا
گزارش های پیشرفته عملکرد کاربران
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت، هر کاربر و تیم‌ها
اتوماسیون مدیریت پرداخت
گزارش دلایل عدم موفقیت در فروش
مدیریت پروژه و فرایند های جاری شرکت با استفاده از کارت ها
آموزش رایگان اختصاصی
تعریف مجوز مشاهده تا 3 سطح
امکان پیش بینی فروش
لیست قیمت نرم افزار crm

حرفه ای قدرتمند

بدون محدودیت همیشه یک پله از رقبای خود جلوتر باشید

مناسب برای شرکت های قدرتمند

601
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان ایجاد تعداد نا محدود قیف فروش
امکان ایجاد نامحدود شخص و شرکت
امکان مدیریت نامحدود معاملات جاری در لحظه
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت، هر کاربر و تیم‌ها
پیاده سازی اختصاصی سی ار ام توسط تیم دیدار
تعداد نامحدود تیم ها
اکانت منیجر اختصاصی
تعرفه نرم افزار crm

پایه

داده هایتان را سازماندهی کنید و یک ابزار پیگیری قوی داشته باشید

مناسب برای کسب و کار های شخصی

133
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

یک کاریز فروش
مدیریت معاملات ، اشخاص و فعالیت ها
ایمپورت و اکسپورت اطلاعات
دسترسی به اپلیکیشن موبایل
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت
قمیت سی آر ام

پیشرفته

تیم فروش خود را سیستم سازی کنید و مسیر رشدتان را آغاز کنید

مناسب برای کسب و کارهای در حال رشد

223
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان کار تیمی با ارجاع فعالیت، منشن کردن و درج کامنت
امکان صدور فاکتور/پیش فاکتور و صورتحساب
پنل پیامکی
ایجاد وب فرم
مدیریت شرکت ها
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت و هر کاربر
محبوب ترین انتخاب
قمیت crm دیدار

حرفه ای هوشمند

تمام چیزی که نیاز دارید تا عملکرد و درآمد شرکت خود را متحول کنید

مناسب برای تیم های فروش حرفه ای

321
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان تعریف 3 تیم مجزا
گزارش های پیشرفته عملکرد کاربران
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت، هر کاربر و تیم‌ها
اتوماسیون مدیریت پرداخت
گزارش دلایل عدم موفقیت در فروش
مدیریت پروژه و فرایند های جاری شرکت با استفاده از کارت ها
آموزش رایگان اختصاصی
تعریف مجوز مشاهده تا 3 سطح
امکان پیش بینی فروش
لیست قیمت نرم افزار crm

حرفه ای قدرتمند

بدون محدودیت همیشه یک پله از رقبای خود جلوتر باشید

مناسب برای شرکت های قدرتمند

559
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان ایجاد تعداد نا محدود قیف فروش
امکان ایجاد نامحدود شخص و شرکت
امکان مدیریت نامحدود معاملات جاری در لحظه
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت، هر کاربر و تیم‌ها
پیاده سازی اختصاصی سی ار ام توسط تیم دیدار
تعداد نامحدود تیم ها
اکانت منیجر اختصاصی
تعرفه نرم افزار crm

پایه

داده هایتان را سازماندهی کنید و یک ابزار پیگیری قوی داشته باشید

مناسب برای کسب و کار های شخصی

153
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

یک کاریز فروش
مدیریت معاملات ، اشخاص و فعالیت ها
ایمپورت و اکسپورت اطلاعات
دسترسی به اپلیکیشن موبایل
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت
قمیت سی آر ام

پیشرفته

تیم فروش خود را سیستم سازی کنید و مسیر رشدتان را آغاز کنید

مناسب برای کسب و کارهای در حال رشد

265
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان کار تیمی با ارجاع فعالیت، منشن کردن و درج کامنت
امکان صدور فاکتور/پیش فاکتور و صورتحساب
پنل پیامکی
ایجاد وب فرم
مدیریت شرکت ها
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت و هر کاربر
محبوب ترین انتخاب
قمیت crm دیدار

حرفه ای هوشمند

تمام چیزی که نیاز دارید تا عملکرد و درآمد شرکت خود را متحول کنید

مناسب برای تیم های فروش حرفه ای

377
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان تعریف 3 تیم مجزا
گزارش های پیشرفته عملکرد کاربران
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت، هر کاربر و تیم‌ها
اتوماسیون مدیریت پرداخت
گزارش دلایل عدم موفقیت در فروش
مدیریت پروژه و فرایند های جاری شرکت با استفاده از کارت ها
آموزش رایگان اختصاصی
تعریف مجوز مشاهده تا 3 سطح
امکان پیش بینی فروش
لیست قیمت نرم افزار crm

حرفه ای قدرتمند

بدون محدودیت همیشه یک پله از رقبای خود جلوتر باشید

مناسب برای شرکت های قدرتمند

699
هزار تومن

به ازای هر کاربر در ماه

به اضافه مالیات و ارزش افزوده

امکان ایجاد تعداد نا محدود قیف فروش
امکان ایجاد نامحدود شخص و شرکت
امکان مدیریت نامحدود معاملات جاری در لحظه
امکان هدف‌ گذاری برای همه‌ افراد شرکت، هر کاربر و تیم‌ها
پیاده سازی اختصاصی سی ار ام توسط تیم دیدار
تعداد نامحدود تیم ها
اکانت منیجر اختصاصی

11% تخفیف برای 11 تا 20 کاربره

21% تخفیف برای 21 تا 30 کاربره

31% تخفیف برای 31 کاربر به بالا

مقایسه اشتراک ها
نوع اشتراک پایه پیشرفته حرفه ای هوشمند حرفه ای قدرتمند
تعداد معاملات جاری 3،000 10،000 20،000 نامحدود
تعداد کاریز اختصاصی 1 2 5 نامحدود
تعداد شرکت 10،000 40،000 نامحدود
تعداد شخص 5،000 10،000 40،000 نامحدود
تعداد نوع فعالیت 5 10 50 نامحدود
حجم در دسترس پیوست فایل 1 گیگابایت 2 گیگابایت 10 گیگابایت 50 گیگابایت
کلید API 2 5 10
تعداد گروه ها و زیر گروه های مجوز مشاهده 1 3 نامحدود
تعداد نقش های دسترسی عملیاتی 2 2 4 نامحدود
تعداد تیم ها 3 نامحدود
تعداد فیلد های اضافی 15 30 100 نامحدود
تعداد وب فرم 3 نامحدود نامحدود
مدیریت معاملات
فیلتر معاملات در کاریز و لیست
برچسب زدن
شیوه آشنایی
صدور پیش فاکتور / فاکتور
صدور صورتحساب
لیست محصولات و خدمات
امکان تعیین درصد تخفیف به عنوان نوع فروش
مدیریت پرداخت
اتوماسیون مدیریت پرداخت
دلایل شکست معامله
راکد شدن معاملات
پیش بینی فروش
مدیریت اشخاص
ثبت اشخاص
ثبت شرکت ها
گروه بندی اشخاص و شرکت ها
مدیریت فعالیت ها و یادداشت ها
برنامه ریزی و ثبت فعالیت ها در پرونده ها
تقویم فعالیت ها
امکان افزودن یادآوری برای فعالیت ها
ارجاع فعالیت به سایر کاربران
تکرار اتوماتیک فعالیت در بازه زمانی دلخواه
امکان فعالسازی پیگیری دوره ای برای هر مشتری
درج یادداشت روی پرونده ها
پین کردن یادداشت ها و فعالیت های مهم در پرونده ها
کامنت گذاشتن روی یادداشت ها و فعالیت ها
قابلیت منشن کردن سایر کاربران در فعالیت، یادداشت و کامنت
دریافت نوتیفیکیشن در صورت ارجاع فعالیت/منشن/درج کامنت و تعریف یاددآور فعالیت
امکان تعریف هشتگ
امکان درج هشتگ در فعالیت ها و یادداشت ها
امکان سرچ و فیلتر نتایج فعالیت ها و یادداشت ها با هشتگ
مدیریت پروژه ها و فرآیندهای جاری
مدیریت کارت ها
تعریف فرایند های متنوع با عنوان کاریز
فیلتر کارت ها در کاریز و لیست
امکان گروه بندی کارت ها با برچسب
امکان تخصیص یک کارت به چند کاربر
شخصی سازی نرم افزار
امکان ایجاد فیلد دلخواه در پرونده معاملات
امکان ایجاد فیلد دلخواه در پرونده اشخاص و شرکت ها
امکان ایجاد فیلد دلخواه در پرونده کارت ها
امکان ایجاد فیلد اجباری
امکان سرچ تمام پرونده ها از طریق دیدار یاب
پنل پیامک
فعالسازی رایگان پنل پیامک
امکان ارسال پیامک گروهی ساده
امکان ارسال پیامک به همه اعضای دفترچه تلفن
امکان ارسال پیامک به شماره های دستی
تعیین زمان بندی ارسال پیامک
شخصی سازی پیامک های گروهی
امکان تعریف چند متن پیامک به صورت پیش فرض
تعیین قوانین پیامکی
امکان ارسال پیامک به فیلترهای دلخواه در لیست معاملات/اشخاص/کارت ها
نگه‌داری تاریخچه‌ی پیامک‌های گروهی
مدیریت کاربران ، دسترسی ها و امنیت
امکان محدود سازی مجوز مشاهده پرونده ها به فقط مسئول
امکان تعیین سطوح متعدد مجوز مشاهده
امکان محدودسازی دسترسی های عملیاتی برای کاربران عادی
امکان محدودسازی دسترسی های عملیاتی برای نقش های مختلف
امکان تیم سازی کاربران
لاگ فعالیت های کاربران
وب فرم
ایجاد وب فرم با فیلد های دلخواه
ایجاد اتوماتیک معامله/شخص یا کارت بعد از تکمیل فرم توسط مشتری
اشتراک گذاری فرم از طریق لینک ، QR کد ، iframe و وب سایت
گزارشات، نشانگر و هدف گذاری
گزارش معاملات ورودی
گزارش معاملات در مراحل کاریز
گزارش تحلیل کاریز فروش
گزارش نرخ تبدیل
گزارش کلی فروش
گزارش فعالیت ها
نمایش خلاصه گزارشات به عنوان نشانگر
گزارش سرعت تبدیل معاملات
گزارش شیوه های آشنایی مشتریان
گزارش معاملات ورودی و فروش بر اساس محصولات و خدمات
گزارش دلایل عدم موفقیت فروش
گزارش فعالیت در ساعت کاری
گزارش کارت های ورودی
گزارش سرعت بسته شدن کارت ها
گزارش سنجش تعامل کارمندان
هدف گذاری برای همه افراد شرکت
هدف گذاری برای کاربران
هدف گذاری برای تیم ها
یکپارچگی و اتصال به سایر سرورها
همسان سازی اتوماتیک اطلاعات در دستگاه ها مختلف
اتصال به کالر آیدی
ارتباط کالر آیدی با پرونده ها و فعالیت ها
اتصال به ویپ
اتصال به گرویتی فرم در وردپرس
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین
اتصال به سایت از طریق API
یکپارچگی با میلرلایت و سندر
سامانه سنجش تعامل کارمندان فروش
نظرسنجی
اپلیکیشن موبایلی
مدیریت اطلاعات
ایمپورت اطلاعات
اکسپورت اطلاعات
پشتیبانی
پشتیبانی رایگان از طریق چت آنلاین و تیکت در روزهای کاری
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8/30 الی 17
پنجشنبه ها : 8/30 الی 13
پشتیبانی رایگان از طریق تیکت
شیفت عصر: بعد از پایان ساعت کاری تا ساعت 20
پشتیبانی تعطیلات رسمی : ساعت 10 الی 20

اکانت های 3 کاربر و بالاتر
پشتیبانی تلفنی در تایم کاری (8/30 صبح الی 17 عصر)
آموزش
آموزش(آنبردینگ) رایگان اختصاصی به صورت آنلاین
اکانت های 3 کاربر و بالاتر

اکانت های 3 کاربر و بالاتر

اکانت های 3 کاربر و بالاتر
وبینار آموزشی هفتگی
مدرسه دیدار ( ویدیوهای رایگان آموزش سی ار ام دیدار)
پایگاه دانش ( محتوای آموزشی به صورت متن و تصویر)
امکان خرید پکیج های آموزش حضوری (فقط شهر تهران)
اکانت های 3 کاربر و بالاتر

اکانت های 3 کاربر و بالاتر

اکانت های 3 کاربر و بالاتر
تسهیل گری رشد
جلسات ماهیانه راهبری تیم موفقیت مشتریان
اکانت های 10 کاربر و بالاتر

اکانت های 5 کاربر و بالاتر
ارسال ماهانه گزارش HEALTH SCORE
اکانت های 10 کاربر و بالاتر

اکانت های 5 کاربر و بالاتر

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128

بعد از خرید نرم افزار crm دیدار، باید چه مراحلی طی کنیم؟

بعد از تهیه دموی نرم افزار CRM، کارشناسان فروش ما با شما تماس می‌گیرند. طی یک تماس تلفنی نیازسنجی انجام شده و مشاوره لازم در اختیار شما قرار می‌گیرد. در این تماس تلفنی تعیین می‌شود که آیا شما نیاز به تهیه نرم افزار سی آر ام دیدار دارید یا نه. اینکه کدام نوع از اشتراک را باید تهیه کنید هم در این مرحله مشخص می‌شود.
بعد از خرید CRM جلسات آموزشی تشکیل و نحوه کار با نرم افزار آموزش داده می‌شود.
دو ماه اول پس از خرید، کارشناسان فروش و پشتیبانی با شما تماس می‌گیرند که اگر نیاز به راهنمایی یا مشاوره داشته باشید به شما کمک کنند.
بعد از این دوره دو ماهه هم تا زمانی که از نرم‌افزار استفاده می‌کنید، چنانچه هر گونه سوال یا چالشی برای شما پیش آمد، کارشناسان ما در کنار شما هستند.

چه عواملی روی قیمت نرم افزار crm تاثیر دارد؟

ویژگی‌های خاصی که در نرم‌افزار CRM دیدار طراحی شده، جز به جز هزینه‌ای که بابت خرید نرم‌افزار می‌پردازید را شکل می‌دهند. برای مثال اتوماسیون گردش کار، سفارشی سازی امکانات موجود نرم‌افزار یا ادغام با سایر ابزارهای مالی و طراحی پرسشنامه است.
اگر می‌خواهید جزئیات خدمات را بخوانید می‌توانید در جدول بالا انواع خدماتی که روی قیمت نرم افزار CRM دیدار تاثیر می‌گذارد را هم ببینید. مثلا جزئیات مدیریت معاملات، مدیریت اشخاص، فعالیت‌ها و یادداشت‌ها، پروژه‌ها و فرآیندهای جاری، پنل پیامک، مدیریت کاربران، سطح دسترسی آنها و امنیت نرم‌افزار و … در هر کدام از بسته‌ها هنگام خرید سی آر ام متفاوت است. پس قیمت سی آر ام هم متفاوت خواهد بود.

‌سی آر ام چیست؟

مخفف Customer Relationship Management است. نرم افزار CRM کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا روابط معناداری را با مشتری‌های خود ایجاد کنند.
برای اطلاعات بیشتر مقالهٔ crm چیست را مطالعه کنید.
این ابزار نحوه‌ی ثبت و استفاده از اطلاعات مشتری را ساده می‌کند. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان مرجع اطلاعات کامل برای کسب‌وکارتان عمل کرده و تمام تعاملات مربوط به فروش، پشتیبانی و بازاریابی را در یک پایگاه گردآوری می‌کند.

ما سه نوع نرم‌افزار CRM داریم:

  • CRM نصبی (On-premise CRM): با خرید این مدل از CRM، مسئولیت مدیریت، کنترل، امنیت و نگهداری پایگاه داده و اطلاعات نرم افزار CRM بر عهده شماست.
  • CRM ابری (Cloud-base CRM):نرم افزارهای CRM ابری که به عنوان نرم افزارهای SaaS (نرم افزار به عنوان سرویس) نیز شناخته می‌شوند، راه‌حلی بود که دنیای کسب‌وکارها را متحول کرد. دیگر خبری از هزینه‌های بالا، مسئولیت سیستم و غیره وجود ندارد.
  • نرم‌افزار CRM اپن سورس (Open source):سیستم CRM اپن سورس، کدهای سورس را در دسترس عموم قرار می‌دهد و به شرکتها این امکان را می‌دهد تا بدون هیچ هزینه‌ای، تغییراتی در خود ایجاد کنند.

تفاوت اصلی میان بسته‌های مختلف نرم افزار crm دیدار چیست؟

همانطور که بالاتر توضیح دادیم، نرم افزار CRM دیدار خدمات مختلفی برای مدیریت ارتباط با مشتریان شما ارائه می‌دهد. خدماتی مانند مدیریت معاملات، اشخاص، فعالیت‌ها و پروژه‌ها چشم‌گیرترین این خدمات هستند. تفاوت اصلی بسته‌های نرم‌افزاری هم روی تعداد این موارد است. برای مثال در بسته‌های حرفه‌ای قدرتمند به تعداد نامحدودی معامله، کاریز اختصاصی، فعالیت، شرکت یا شخص را می‌توانید مدیریت کنید اما در بسته پایه این رقم به شدت کمتر است.
حتی در همین تعداد هم بعضی خدمات در بسته‌های حرفه‌ای تعریف شده که در بسته پایه وجود ندارد. همینطور برای بسته‌های پیشرفته، حرفه‌ای هوشمند یا حرفه‌ای قدرتمند، پنل پیامکی تعریف شده که در بسته پایه وجود ندارد.
کافی است با مقایسه میزان خدمات تعریف شده هر بسته با نیاز خودتان، ابزار مورد نظرتان را انتخاب کنید.

کدام بسته از نرم افزار crm دیدار مناسب کسب‌وکار من است؟

سوالی که بیشتر اوقات از کارشناسان فروش ما پرسیده می‌شود این است که کدام بسته را انتخاب کنیم؟! خب جواب این سوال در همان جلسه حدود نیم ساعته‌ای که با کارشناسان فروش دارید مشخص می‌شود. باید ابتدا مشخص کنید که چند نفر از کارمندان شما با این ابزار کار می‌کنند، یا تعداد مشتریان شما چند شرکت یا فرد است؛ پس از آن به سادگی مشخص می‌شود که کدام بسته را انتخاب کنید.
برای پاسخ به این سوال با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید و در نهایت اقدام به خرید CRM مناسب خودتان کنید.

آیا امکان استفادهٔ رایگان از دیدار وجود دارد؟

بله. دیدار یک فرصت استفاده 15 روزه برای شما تعریف کرده که بتوانید از یک نرم افزار CRM رایگان استفاده کنید. قطعا طی این 15 روز استفاده رایگان و همراهی کارشناسان پشتیبانی و فروشِ ما می‌توانید تصمیم بگیرید که اصلا نرم افزار CRM بخرید یا نه؟! آیا این قیمت CRM ارزش خرید دارد یا خیر!؟

سوالات متداول

خرید crm چه کمکی به فروش من می‌کند؟

75 درصد از مدیران فروش معتقدند استفاده از CRM به افزایش فروش و مدیریت فرآیند فروش آنها کمک کرده است، یعنی جذب مشتری، ارزیابی سرنخ‌های فروش، ارائه پیشنهاد مناسب به سرنخ مناسب و در نهایت بستن قرارداد.

نرم افزار crm به درد چه کسب‌وکارهایی می‌خورد؟

طبق آخرین آمار 91 درصد از مشاغل که بیشتر از 10 کارمند دارند، CRM خریده‌اند. صنایعی مانند خرده فروشی، بیمه، بانک؛ هتل، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بازاریابی، منابع انسانی و مشاوره از نرم‌افزار CRM استفاده می‌کنند.

قیمت سی آر ام دیدار چقدر است؟

طبق آخرین آمار 91 درصد از مشاغل که بیشتر از 10 کارمند دارند، CRM خریده‌اند. صنایعی مانند خرده فروشی، بیمه، بانک؛ هتل، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بازاریابی، منابع انسانی و مشاوره از نرم‌افزار CRM استفاده می‌کنند.

نرم افزار crm به درد چه کسب‌وکارهایی می‌خورد؟

تهیه CRM دیدار از یک پلن 15 روزه رایگان شروع می‌شود. بسته پایه 95 هزار تومان به ازای هر کاربر در یک ماه، بسته پیشرفته 159 هزار تومان به ازای هر کاربر در یک ماه، بسته حرفه‌ای هوشمند 229 هزار تومان به ازای هر کاربر در یک ماه و بسته حرفه‌ای قدرتمد 399 هزار تومان به ازای هر کاربر در یک ماه است. این بسته‌ها شامل 11 تا 31 درصد تخفیف هم می‌شود.

شرایط پرداخت دیدار چطور است؟

پس از تهیه اکانت 15 روزه رایگان نرم‌افزار CRM و گذراندن این دوره در صورتی که تصمیم به خرید یکی از بسته‌های نرم‌افزار را داشتید، با انتخاب امکانات مورد نظرتان در همان سیستم خرید پرداخت را هم انجام می‌دهید.