منابع دانلودی رایگان

قالب اکسل آماده برای CRM فایل اکسل CRM رایگان

این قالب CRM برای شرکت‌ها و اشخاصی طراحی شده است که به دلیل میزان کم مشتریان می‌توانند ...

دانلود رایگان