نرم افزار CRM برای آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

با نرم افزار دیدار مشتریان بیشتر بگیرید،‌ ارتباط تان را با مشتریان فعلی متحول کنید و کیفیت رسیدگی به درخواست های آنها را ارتقاء دهید.

ارتباط با مشتریان، انجام و ارجاع تسک را فقط از روی یک نرم افزار، برای شما ممکن کردیم.


15 روز رایگان استفاده کنیدنرم افزار crm آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

نرم افزار CRM برای آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

با نرم افزار دیدار مشتریان بیشتر بگیرید،‌ ارتباط تان را با مشتریان فعلی متحول کنید و کیفیت رسیدگی به درخواست های آنها را ارتقاء دهید.

ارتباط با مشتریان، انجام و ارجاع تسک را فقط از روی یک نرم افزار، برای شما ممکن کردیم.

نرم افزار crm آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار و

نرم افزار CRM آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار چیست؟

نرم افزار CRM، امکان پیاده سازی یک استراتژی واحد برای فرآیند پیگیری مشتریان از زمان مراجعه تا مشاوره و عقد قرارداد را برای آژانس های تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار فراهم می کند. به شکلی که سوابق هیچ فرصتی حتی بعد از یک سال مذاکره از بین نمی رود و امکان بازاریابی مجدد روی فرصت های از دست رفته فراهم می شود.
یکی از نیازهای شرکت های تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار، بهبود قیف فروش و نرخ تبدیل می باشد. ثبت فرصت ها و نظارت روی فرآیند های پیگیری مشتری، شرایطی را فراهم می کند که ارتباطات و فعالیت های تاثیر گذار (touching point) با مشتری شناسایی شود بنابراین با شناسایی دلایل و شرایطی که باعث از دست رفتن مشتری می شود، می توان تغییراتی را در ارتباط با مشتری لحاظ کرد که باعث افزایش نرخ تبدیل مجموعه شود.

چرا CRM برای آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار شما لازم است؟

برای آژانس های تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار عقد قرارداد پایان کار نیست. بنابراین یکی از دغدغه ها ایجاد تعادل و هماهنگی بین دو فرآیند همزمان می باشد که نرم افزار CRM دیدار این مشکل را رفع کرده است.

 • حفظ ارتباط بین فرصت های ایجاد شده از طریق کمپین های تبلیغاتی تا رسیدن به مرحله عقد قرارداد
 • انجام وظایف مربوط به پروژه های تبلیغاتی مشتریان و مشاوره کسب و کار و ارجاع تسک های مربوط به راه اندازی کسب و کار

این دو فرآیند که باید همزمان انجام شوند عموما استفاده از نرم افزارهای مختلفی را می طلبد که باعث پیچیدگی و هدر رفت انرژی کارمندان می شود.

در دیدار این امکان فراهم است که تمام ارتباطات بین کارمندان و انجام فعالیت های مرتبط با مشتری روی یک پلتفرم انجام شود. این امکان باعث ذخیره شدن ۱۳ ساعت به ازای هر کارمند در هفته برای ذخیره سازی و وارد کردن اطلاعات می شود و همچنین ۳۶ درصد بهبود در پاسخگویی به نیاز مشتریان را به همراه دارد.

مزایای استفاده از crm دیدار

اگر با استفاده از CRM دیدار یک قرارداد مشاوره بیشتر در سال داشته باشید؟ چقدر سود می کنید؟

هزینه چند سال استفاده از دیدار <<<<< سود یک قرارداد شم

didar-crm-benefits

قبل از دیدار

از دست رفتن فرصت های مربوط به درخواست مشاوره توسعه کسب و کار و کمپین های تبلیغاتی به علت عدم ثبت فرصت و یا پیگیری نامناسب و سلیقه ای کارشناس فروش.

وضعیت فرصت های ثبت شده از کمپین های تبلیغاتی و فعالیت های شبکه های اجتماعی قابل رصد نبود.

وظایف محول شده به همکاران فراموش می شد و تاخیر در ارسال گزارش ها و یا جلسات مشاوره باعث بروز نارضایتی مشتری میشد.

به علت نداشتن گزارشات وضعیت موجود، مدیریت هزینه های مربوط به مارکتینگ و منابع انسانی مقدور نبود.

بعد از قطع همکاری با کارمندان، دسترسی به اطلاعات مشتریان با مشکل مواجه می شد و چون دسترسی به پرونده و سوابق موجود نبود باعث نارضایتی مشتریان می شد.

بعد از دیدار

didar-tick ثبت تمام فرصت ها و جلوگیری از فراموش شدن پیگیری یک مشتری با ایجاد یک استراتژی مشخص در واحد فروش.

didar-tickبا استفاده از فرم ساز دیدار و API امکان ثبت لحظه ای فرصت های مشاوره در لحظه ممکن شد و علاوه بر این امکان بررسی نرخ تبدیل هر کدام از کمپین ها نیز فراهم آمد.

didar-tickامکان ارجاع فعالیت به افراد تیم روی پرونده مشتری باعث افزایش نظم و بهبود رضایت مشتریان شده است.

didar-tickبا بررسی گزارشات، توانستیم مدیریت بهتری روی کانال های تبلیغاتی داشته باشیم و تعدادی از کانال های تبلیغاتی که نرخ تبدیل کمتری دارد را حذف کنیم.

didar-tickبا توجه به ثبت تمام اطلاعات روی یک پلتفرم واحد با قابلیت محدود سازی دسترسی ها، اطلاعات مشتریان همیشه در دسترس است و امکان ارتباط با مشتریان و فرصت های قدیمی حتی با گذشت سال ها نیز ممکن است.

با کاریز فروش تمام فرصت های قرارداد دردسترس است و دیگر هیچ فرصت مشاوره ای را از دست نخواهید داد.

 کاریز فروش سی آر ام دیدار برای آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

دیدار فعالیت محور است و با انجام هر فعالیت، ما کاربر را به برنامه ریزی فعالیت بعدی ترغیب می کنیم. بنابراین هیچ فرصتی نیست که بعد از مشاوره ، پیگیری نشود.

 نشانگر crm آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار دیدار

تمام اطلاعات مشتری را در یک صفحه ببینید. اطلاعات تماس، سوابق مذاکرات، فایل های مورد نیاز و فعالیت های پیش رو همه در دسترس شما خواهد بود.

لیست مخاطبان در crm دیدار

slideshow-arrow
slideshow-arrow

با کاریز فروش تمام فرصت های قرارداد و فروش در دسترس است و دیگر هیچ فرصت را از دست نخواهید داد.

کاریز فروش سی آر ام دیدار برای آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

دیدار فعالیت محور است و با انجام هر فعالیت، ما کاربر را به برنامه ریزی فعالیت بعدی ترغیب می کنیم. بنابراین هیچ فرصتی نیست که بعد از مشاوره ، پیگیری نشود.

نشانگر crm دیدار آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

تمام اطلاعات مشتری را در یک صفحه ببینید. اطلاعات تماس، سوابق مذاکرات، فایل های مورد نیاز و فعالیت های پیش رو همه در دسترس شما خواهد بود.

لیست مخاطبان در crm دیدار

بهترین سی آر ام برای آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

ثمرات استفاده از دیدار برای آژانس های تبلیغاتی

من هم شروع می کنم

13

ساعت صرفه جویی هفتگی در زمان

50%

گزارشات دقیقتر

36%

پاسخگویی سریعتر به مشتریان

43%

افزایش همکاری های تیمی

ثمرات استفاده از دیدار برای آژانس های تبلیغاتی

13

ساعت صرفه جویی هفتگی در زمان

50%

گزارشات دقیقتر

36%

پاسخگویی سریعتر به مشتریان

43%

افزایش همکاری های تیمی

آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار عاشق دیدار هستند

مهدی شیرخانی

در موضوع انگیزشی push factors و pull factors مطرح هست و ما مدیران عموما با تشویق توبیخ از push factor ها استفاده میکنیم. اما دیدار این کمک رو به کارمند فروش میکنه که تاثیر کار خودش رو ببینه و عملا pull factor ایجاد می کنه و این به اعتماد بین مدیران و کارمند ها کمک می کند. دیدار با گزارشات و ثبت و ذخیره همه مشتری ها به بهبود نرخ تبدیل ما کمک کرده و می تونم بگم با بازاریابی مجدد روی سرنخ هامون تونستیم نرخ تبدیلمون رو ۵۰ درصد بهتر کنیم. بیشتر

مهدی شیرخانی

مشق آفرینش

مهدی سیاح نیا

سی آر ام دیدار رو به خاطر ابری بودن، سرعت و نظم خوبی که دارد انتخاب کردیم

مهدی سیاح نیا

کانون مربیان کسب و کار

سعید اتحادی

ما از سی آر ام دیدار برای پیگیری مشتریان قبل از قرارداد و فرآیند های تحویل پروژه استفاده می کنیم. دیدار تاثیر به سزای در نظم ما ایجاد کرده و به شخصه تاثیر پیگیری های منظم را در عقد قرارداد فرصت هایی که بدون سی آر ام از دست میرفتن را دیده ام. بیشتر

سعید اتحادی

پابلیکا

محمد پاکدامن

سی آر ام دیدار رابط کاربری راحت و نسبتا ساده ای داره و زمانیکه ما میخواستیم از سرویس استفاده کنیم، نسبت به رقبا با توجه به فیچرها، هزینه بهتری داشت. همچنین پشتیبانی خوبی دارن و به خیلی خوب راهنمایی میکنن بیشتر

محمد پاکدامن

آراد مهر کیان

ساده ترین CRM برای آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

راه اندازی در 4 گام ساده

4 مرحله شروع به کار با سی ار ام دیدار

4 مرحله راه اندازی CRM دیدار

مقالات مرتبط با حوزه آژانس تبلیغاتی و مشاوران کسب و کار

کاربرد CRM در آژانس های تبلیغاتی و مشاور کسب و کار

نرم افزار CRM چه کاربردی در صنعت تبلیغاتی و مشاوره کسب‌وکاری دارد؟ ۸ کاربرد اصلی CRM در آژانس های تبلیغاتی و مشاورین کسب و کار را در این مقاله بخوانید.

افزایش فروش شرکت های تبلیغاتی و مشاورین کسب و کار

۱۹ مورد از جدیدترین و بهترین تکنیک های افزایش فروش، مخصوص آژانس های تبلیغاتی و مشاورین کسب‌وکار را در این مقاله بخوانید.

۱۵ راهکار عالی جذب و افزایش مشتری در آژانس های تبلیغاتی و مشاورین کسب و کار

جذب و افزایش مشتری در آژانس های تبلیغاتی و مشاورین کسب و کار، پروسه سخت و پیچیده‌ای نیست. اما تکنیک‌هایی دارد که احتمالا تا به حال نشنیده اید!! بهترین روش‌های افزایش مشتری در این مشاغل را اینجا بخوانید.

بهبود خدمات مشتریان در آژانس های تبلیغاتی و مشاورین کسب وکار

جدیدترین تکنیک های بهبود خدمات مشتریان در شرکت‌های تبلیغاتی و مشاور را می‌شناسید؟ اگر این نکات را در ارائه خدمات به مشتری‌هایتان در نظر نگیرید، به مرور زمان آن‌ها را از دست می‌دهید.با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من هانیه موسی‌زاده هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 131

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من ایمان بوستان هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 136

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من میلاد فخرآبادی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 151

با نرم‌افزار CRM دیدار فروشتان را 300 درصد افزایش دهید.

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار

ارتباط مستقیم با مشاورین فروش دیدار
پیام در واتسپ
من شبنم چاووشی هستم، از تیم مشاورین فروش دیدار
شماره تلفن: 021-43000114 داخلی 128