after-didar-gif
after-didar-img

after-didar-crm-benefits

پیگیری جاری شما منظم، دقیق و سریع شده و دیگر شما هیچ پیگیری را از دست نخواهید داد، هیچ دقیقا یعنی هیچ
نظم + پیگیری = گرفتن بیشترین مشتری

after-didar-crm-benefits

داده های قدیمی مشتریان شما وارد دیدار شده و شما یک پایگاه داده ای متمرکز + به روز از مشتریان و خریدهای آنها خواهید داشت.
پایگاه داده مشتریان = تسلط به کسب و کار و مشتریان برای تصمیم های بهتر

after-didar-crm-benefits

حداقل (حداقل) روزی بین ۱ تا ۲ ساعت در زمان کارمندان فروش شما که قبل صرف جستجوی اطلاعات بین فایل ها، یاداشت ها و حافظه شان می شد صرفه جویی می شود.
طبقه بندی و جستجوی راحت بین داده ها = افزایش حداقل ۲۰ درصد بازدهی تیم فروش

after-didar-crm-benefits

می توانید در یک شب دل انگیز با یک چای تازه دم در آرامش گزارشات 3 ماه را دیدار بررسی کنید و با اطلاعات جمع آوری شده پیشنهادهای هوشمندانه به تیم تان بدهید.
گزارشات دقیق = تصمیمات هوشمندانه و صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها

after-didar-crm-benefits

نرخ تبدیل تان تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می کند.
پروسه پیگیری و ارتباط با مشتریان کامل مستقل از افراد می شود.
شما دقیقا می دانید کدام تبلیغات شما بهتر کار می کند، پروسه فروش شما چگونه است؟ کدام کارمند فروش بهتر تبدیل می کند و …
از این که کسب و کارتان در کنترل شما به شدت احساس آرامش می کنید.
استفاده از CRM = افزایش تا ۳۰۰ درصدی فروش

قبل از رقبا مجهز به ابزار جدید فروش شوید!

15 روز تست رایگان با همه امکانات

دیدار به درد چه کسب و کارهایی می خورد؟

15 روز تست رایگان با همه امکانات

5/5 - (2 امتیاز)

.